برمه مژگان قربانی پرونده آشپزخانه خبر

برمه: مژگان قربانی پرونده آشپزخانه خبر حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی مردم در مصرف هوا صرفه جویی کنند

روزنامه | آلودگی هوا | تعطیلی مدارس | اخبار اجتماعی

مردم در مصرف هوا صرفه جویی کنند

مردم در مصرف هوا صرفه جویی کنند

عبارات مهم : روزنامه

آلودگی هوا و تعطیلی مدارس، سوژه ستون طنز روزنامه شهروند شده است است.

واژه های کلیدی: روزنامه | آلودگی هوا | تعطیلی مدارس | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz