برمه مژگان قربانی پرونده آشپزخانه خبر

برمه: مژگان قربانی پرونده آشپزخانه خبر حوادث

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی یاوه‌گویی همزمان «ملک سلمان» و «عادل الجبیر» علیه کشور عزیزمان ایران

«سلمان بن عبدالعزیز» و «عادل الجبیر» پادشاه و وزیر خارجه سعودی که به مسکو سفر کرده اند، همزمان با یکدیگر لب به یاوه گویی علیه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران گ

یاوه‌گویی همزمان «ملک سلمان» و «عادل الجبیر» علیه کشور عزیزمان ایران

یاوه گویی همزمان «ملک سلمان» و «عادل الجبیر» علیه ایران

عبارات مهم : ایران

«سلمان بن عبدالعزیز» و «عادل الجبیر» پادشاه و وزیر خارجه سعودی که به مسکو سفر کرده اند، همزمان با یکدیگر لب به یاوه گویی علیه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران گشودند.

به گزارش مهر به نقل از الدستور، یاوه گویی های مقامات سعودی علیه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران تمامی ندارد.

یاوه‌گویی همزمان «ملک سلمان» و «عادل الجبیر» علیه کشور عزیزمان ایران

بر اساس این گزارش، سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی که روسیه به سر می برند، اظهاراتی را علیه کشور عزیزمان ایران مطرح کردند.

عادل الجبیر در اظهاراتی تکراری مدعی دخالت کشور عزیزمان ایران در امور کشورهای دیگر شد. این ادعا درحالی است که عربستان سعودی خود پرچمدار مداخلات مستقیم و غیرمستقیم در امور کشورهای دیگر است.

«سلمان بن عبدالعزیز» و «عادل الجبیر» پادشاه و وزیر خارجه سعودی که به مسکو سفر کرده اند، همزمان با یکدیگر لب به یاوه گویی علیه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران گ

الجبیر در این ارتباط ادعا کرد: اگر کشور عزیزمان ایران می خواهد در جامعه جهانی حضور فعال داشته باشد باید دست از دخالت در امور سایر کشورها بکشد.

از سوی دیگر، ملک سلمان نیز به پیروی از سنت همیشگی خاندان سعودی به اظهار نظر علیه کشور عزیزمان ایران مبادرت ورزید و مدعی شد: ثبات و امنیت منطقه به خاص در سوریه و یمن در گرو دست کشیدن کشور عزیزمان ایران از سیاست های توسعه طلبانه است! این در حالی است که مردم سوریه و یمن به صورت مستقیم و غیرمستقیم به وسیله سعودیها قتل عام می شوند.

یاوه‌گویی همزمان «ملک سلمان» و «عادل الجبیر» علیه کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | عادل الجبیر | کشورهای دیگر | عربستان سعودی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz