برمه مژگان قربانی پرونده آشپزخانه خبر

برمه: مژگان قربانی پرونده آشپزخانه خبر حوادث

گت بلاگز اخبار پزشکی افراط در مصرف منگنز خوراکی کشنده است

کارشناسان سلامت معتقدند مصرف زیاد منگنز خوراکی ممکن است موجب عفونت قلبی کشنده شود. 

افراط در مصرف منگنز خوراکی کشنده است

افراط در مصرف منگنز خوراکی کشنده است

عبارات مهم : باکتری

کارشناسان سلامت معتقدند مصرف زیاد منگنز خوراکی ممکن است موجب عفونت قلبی کشنده شود.

به گزارش ایسنا، در این بررسی آمده است در صورتی که در مصرف منگنز خوراکی افراط شود قلب به نوعی باکتری موسوم به “استافیلوکوکوس اورئوس” آلوده می شود که جهت قلب کشنده است.

افراط در مصرف منگنز خوراکی کشنده است

منگنز ماده معدنی مهم جهت بدن است که اگر به صورت افراطی مصرف شود می تواند سمی باشد. این ماده معدنی در سبزیجات برگ دار همچون کلم و اسفناج و همچنین در چای، آناناس و خشکبار وجود دارد.

متخصصان علوم پزشکی در آمریکا در این آزمایش به بررسی تاثیر افراط و تفریط در مصرف این ماده بر آلودگی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در موش ها پرداختند.

کارشناسان سلامت معتقدند مصرف زیاد منگنز خوراکی ممکن است موجب عفونت قلبی کشنده شود. 

در این بررسی گروهی از موش ها سه برابر بیش از حد مجاز با ماده معدنی منگنز تغذیه شدند و در گروه دیگر مصرف مقدار طبیعی رعایت شد. این متخصصان دریافتند تنها زیاد کردن مصرف این ماده بر احتمال آلوده شدن به این باکتری تاثیر دارد.

به گزارش مدیکال نیوز تودی، همچنین زیاد موش هایی که مصرف مازاد منگنز داشته اند در نتیجه مبتلا شدن به این عفونت تلف شده است اند.

واژه های کلیدی: باکتری | خوراکی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz