برمه مژگان قربانی پرونده آشپزخانه خبر

برمه: مژگان قربانی پرونده آشپزخانه خبر حوادث

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر) + گوسفندان حومه پاریس را اشغال کردند (

به گزارش ایسنا، چوپانان فرانسوی در پروژه ای شهری، ده ها گوسفند خود را به خیابان های حومه پاریس می آورند و نشانه آنان دسترسی حیوانات به علف تازه و آوردن زندگی ر

تصاویر) + گوسفندان حومه پاریس را اشغال کردند (

گوسفندان حومه پاریس را اشغال کردند (+تصاویر)

عبارات مهم : استرس

به گزارش ایسنا، چوپانان فرانسوی در پروژه ای شهری، ده ها گوسفند خود را به خیابان های حومه پاریس می آورند و نشانه آنان دسترسی حیوانات به علف تازه و آوردن زندگی روستایی به فضای شهرهای بزرگ عنوان شده است است.

اجرا کنندگان این برنامه اعتقاد هستند، آوردن گوسفندان به درون شهرهای شلوغ کمک می کند تا استرس مردم کمتر شود و به آرامش روانی برسند ، گوسفندان هم در کنار کافه ها، ایستگاه های عمومی به خوردن چمن ها مشغول می شوند!

تصاویر) + گوسفندان حومه پاریس را اشغال کردند (

به گزارش ایسنا، چوپانان فرانسوی در پروژه ای شهری، ده ها گوسفند خود را به خیابان های حومه پاریس می آورند و نشانه آنان دسترسی حیوانات به علف تازه و آوردن زندگی ر

واژه های کلیدی: استرس | پاریس | شهرهای | آرامش روانی | اخبار گوناگون

تصاویر) + گوسفندان حومه پاریس را اشغال کردند (

تصاویر) + گوسفندان حومه پاریس را اشغال کردند (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz