برمه مژگان قربانی پرونده آشپزخانه خبر

برمه: مژگان قربانی پرونده آشپزخانه خبر حوادث

گت بلاگز حوادث اعتراف دختر جوان به قتل با کارد آشپزخانه

با شکسته شدن حکم تبرئه زن جوان از اتهام قتل عمدی همسرش در دیوان عالی کشور، وی بار دیگر محاکمه می شود.

اعتراف دختر جوان به قتل با کارد آشپزخانه

با شکسته شدن حکم تبرئه زن جوان از اتهام قتل عمدی همسرش در دیوان عالی کشور، وی بار دیگر محاکمه می شود.

حکم زن جوان به اتهام قتل عمدی همسرش

پیگیری به این پرونده از بامداد پنجم تیرماه 94 به دنبال جدال خونین خانوادگی در منزل ای در یکی از خیابان های نارمک در دستور کار افسران کلانتری 127 قرار گرفت. همسایه ها با پلیس تماس گرفتند و از جنایت خانوادگی خبر دادند. پلیس هنگامی که به منزل مورد نظر رفت با جنازه خونین مرد 28ساله به نام بهنام روبه رو شد. همسر 21ساله بهنام که ترسیده و در گوشه ای ایستاده بود خودش را عامل جنایت معرفی کرد و بازداشت شد.

این زن به قتل شوهرش اعتراف کرد و ادعا کرد همسرش را ناخواسته قربانی اختلاف خانوادگی کرده هست. این زن به بازسازی صحنه جرم پرداخت و در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان پای میز محاکمه ایستاد.

اعتراف دختر جوان به قتل با کارد آشپزخانه

در آن جلسه پدر و مادر بهنام که قیم نوه 4ساله ارزش هستند در جایگاه خاص ایستادند و جهت عروسشان حکم قصاص خواستند.

سپس مژگان در تشریح جزییات ماجرا گفت: من و همسرم زندگی خوبی داشتیم تا اینکه مدتی بود به رفتارهای بهنام مشکوک شده است بودم. او مدام گوشی موبایلش را در دست داشت و پیامک می فرستاد. او کمتر از قبل به من اهمیت می داد به همین خاطر به او مشکوک شدم.صبح هنگامی که از خواب بیدار شدم و دیدم بار دیگر بهنام گوشی موبایلش را در دستش گرفته است شروع به داد و فریاد کردم.

می خواستم گوشی را از او بگیرم و ببینم به چه کسی پیامک فرستاده است ولی گوشی موبایل را به من نداد. من که عصبانی شده است و کنترل اعصابم را از دست داده بودم دستش را گاز گرفتم ولی باز هم مقاومت کرد. من هم به آشپزخانه رفتم و کارد آشپزخانه را برداشتم. فقط جهت ترساندن او چاقو را به سمت سینه اش نشانه رفتم ولی نمی دانم چطور شد که چاقو به سینه اش فرو رفت. شوهرم در منزل را باز کرد و به سمت راه پله ها رفت ولی همانجا افتاد.من همسرم را دوست داشتم و قصد کشتن او را نداشتم.

در آخر جلسه هیات قضایی وارد شور شد و با توجه به مدرک های موجود در پرونده مژگان را از اتهام قتل عمد تبرئه و وی رابه جرم قتل شبه عمد به پرداخت دیه محکوم کرد. حکم صادره ولی با اعتراض پدر و مادر قربانی در شعبه 32 دیوان عالی کشور تحت پیگیری موشکافانه قرار داده شد و تایید نشد. به این ترتیب پیگیری به پرونده از سر گرفته و قرار شد تا زن جوان این بار در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران بار دیگر از خود دفاع کند.

با شکسته شدن حکم تبرئه زن جوان از اتهام قتل عمدی همسرش در دیوان عالی کشور، وی بار دیگر محاکمه می شود.

منبع: رکنا

واژه های کلیدی: مژگان | قربانی | پرونده | آشپزخانه | خبر | حوادث |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz