برمه مژگان قربانی پرونده آشپزخانه خبر

برمه: مژگان قربانی پرونده آشپزخانه خبر حوادث

گت بلاگز سیاسی عکس+ فیش حقوقی سید مصطفی میرسلیم

مصطفی میرسلیم، به عنوان کاندیدای حزب موتلفه اسلامی منشتر شدن فیش حقوقی خود به شفاف‌سازی در خصوص میزان حقوق دریافتی‌اش دست زد.

عکس+ فیش حقوقی سید مصطفی میرسلیم

مصطفی میرسلیم، به عنوان کاندیدای حزب موتلفه اسلامی منشتر شدن فیش حقوقی خود به براق سازی در خصوص میزان حقوق دریافتی اش دست زد.

واژه های کلیدی: فیش حقوقی | دریافتی | اسلامی |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz